نقشه های DEM


یک معرفی ساده: اصطلاحDEM , مخفف کلمات Digital Elevation Model یا "مدل ارتفاعی رقومی" می باشد. DEM30 پیشنهادی این شرکت در واقع شبکه ای از نقاط ارتفاعی دقیق هستند که توسط رادار ماهواره های USGS آمریکا , از هر ۳۰ متر مسطحاتی ایران, یک نقطه ارتفاعی دقیق برداشت شده و این مجموعه با تشکیل شبکه نقاط ۳۰ متری قابل آنالیز, اطلاعات یکپارچه و بی نظیری در اختیار کاربر قرار میدهد. DEM های راداری در نوع خود دقیق ترین نوع DEMها هستند و در مقایسه با DEM هایی که با منشا تصاویر ماهواره ای و از نقشه های توپوگرافی تهیه می شوند, از یکپارچگی, دقت و نقاط قابل آنالیز بیشتری برخوردارند و همین امر کارآیی آن را در تولید اطلاعات و انواع نقشه های توپوگرافی و موضوعی به مراتب بالاتر می برد و مهمتر از همه اینکه دقت برداشت مسطحاتی رادار 1:1 تعریف می شود. یعنی خطای X و Y در حد صفر می باشد. برخی از قابلیت های DEM30: محصولات DEM برای انجام مطالعات فاز اول پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. که غالبا توسط شرکت های مهندس مشاور انجام میگیرد. DEM , لایه پایه ای تمام پروژه های GIS می باشد. با قرار گرفتن هر نوع اطلاعاتی روی DEM , مختصات Z به اطلاعات دوبعدی اضافه می شود و میتوان خروجی های Z دار از نقشه ها و بانک های اطلاعاتی دوبعدی تهیه کرد. وزارتخانه ها و سازمانهای محترم دولتی که پروژه های پایه ای مطالعات ملی در سطح کشور یا استان ها را انجام میدهند, با داشتن DEM30 , اطلاعات یکپارچه ای از کل کشور یا استان مربوطه را خواهند داشت.

از قابلیت های روتین DEM30 میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- استخراج نقشه های توپوگرافی با شرایط تعریف شده توسط کاربر و ذخیره سازی با فرمت DXF
2- استخراج فایل های XYZ از کل منطقه با فاصله نقاط تعریف شده توسط کاربر
3- استخراج پروفیل های طولی و عرضی و خطوط شیب بصورت اتوماتیک و ذخیره سازی با فرمت XYZ
4- مطالعات هیدروگرافی و مدل سازی جریان آب با قابلیت آنالیز و نمایش سه بعدی
5- محاسبه حجم مخازن سدها , عملیات خاکبرداری و خاکریزی منطقه با شرایط تعریف شده
6- مطالعه پوشش دکل های مخابراتی, انتقال امواج و تعیین بهترین موقعیت نصب گیرنده ها و فرستنده ها
7- تلفیق DEM با سایر اطلاعات و عوارض منطقه (100% سازگار با UTM)
8- استفاده در GIS بعنوان لایه مبنا
9- و قابلیت های بی شمار دیگر مانند, قابلیت تبدیل به بیش از 25 فرمت وکتور و 30 فرمت رستر که میتواند در 100% نرم افزارهای تخصصی وارد و مورد استفاده قرار گیرد.

کاربردهای عمومی DEM30 به تفکیک کاربران:

1- مهندسی عمران و راهسازی:
a. محاسبه حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی در طراحی مسیر
b. استخراج پروفیل راه
c. محاسبات حجمی در ساخت سدها ومخازن

2- مهندسی آب:
a. طراحی و توسعه شبکه های فاضلاب و زهکشی
b. مدلسازی روان آب و . . .

3- مدیریت منابع طبیعی:
a. تهیه نقشه کاربری اراضی و نقشه زمین شناسی و بهبود طبقه بندی,
b. طراحی کاربری اراضی,

c. تولید نقشه های شیب و جهت شیب,
d. تصحیح هندسی و رادیومتریک تصاویر ماهواره ای مورد استفاده در مدیریت منابع,
e. بررسی جهت وزش باد و نحوه پراکندگی آلودگی,
f. مدلسازی فرسایش خاک در زمینه کشاورزی
g. طراحی خطوط انتقال نیرو
h. بهره برداری از معادن.

4- مهندسی نقشه برداری:
a. تعیین ژئوتید دقیق کشور,
b. تصحیح اعوجاجات در عکس های هوایی و تولید ارتوفتو,
c. تهیه نقشه های عکسی/ تصویری و نقشه های مبنایی ماهواره ای,
d. بازنگری نقشه ها,
e. تهیه منحنی های میزان و تولید نقشه های توپوگرافی
5- مدیریت توزیع دکل های مخابراتی , آنتن های رادیو وتلویزیون:
a. تعیین بهترین محل نصب انواع دکل های مخابراتی
b. آنالیز میدان گسترش امواج آنتن های موجود
c. تعیین مشخصات فرستنده ها برای کاربردهای تعریف شده نسبت به محل نصب

6- کاربران نظامی:
a. بررسی میدان دید در فعالیت های نظامی,
b. شبیه سازی پرواز
c. تحلیل مسیر انتشار امواج رادار.
7- شبیه سازی و نمایش:
a. حرکت شبیه سازی شده بر فراز منطقه مورد نظر (Fly Through)
8- سازمان های دولتی و اعضای شوراهای GIS:
a. استفاده بعنوان لایه پایه GIS دولتی


فرمت های قابل ارائه محصول DEM 30:
Vector Data:
Arc Ungenerate format
AutoCAD DXF format
CDF format
CSV format
Delft3D (LDB) format
DeLorme Text/Drawing format
DGN format
DWG format
ESRI Shapefile format
Garmin PCX5 TRK and WPT formats
GeoPDF format
GPX (GPS eXchange Format)
KML/KMZ (Google Earth) formats
InRoads ASCII format
Landmark Graphics format
Lidar LAS format
Lowrance LCM format
Lowrance USR format
MapGen format
MapInfMIF/MID format
MapInfTAB/MAP format
MatLab format
MOSS format
NIMA ASC format
Platte River ASCII Digitizer format
PLS CADD XYZ Grid format
Polish MP (cGPSMapper) format
SEGP1 format
Simple ASCII Text format
Surfer BLN format
SVG (Scalable Vector Graphic) format
TomTom OV2 (point database) format
Tsunami OVR format
UKOOA P/190 format
USGS DLG-format
WAsP .MAP format
ZMap Plus XYSegId format
• Raster Data:
BIL/BIP/BSQ formats
BMP
ECW format
Erdas Imagine format
GeoPDF
GeoTIFF format
KML/KMZ raster format (including super overlay support)
Idrisi format
JPG format
JPG2000 format
NITF format
PNG format
• Elevation Data:
Arc ASCII Grid format
BIL format
BT (Binary Terrain) format
DTED format
DXF (3D-point, 3D-mesh, and 3D-face) formats
Erdas Imagine format
Float/Grid file format
Geosoft Grid format
GeoTIFF DEM format
Gravsoft Grid format
Idrisi format
Leveller Heightfield format
Lidar LAS format
MapMaker Terrain file format
Optimi Terrain file format
PGM Grayscale Grid file format
PLS CADD XYZ Grid file format
RockWorks Grid format
STL format
Surfer Grid (ASCII and binary) formats
Terragen Terrain file format
USGS DEM format
Vertical Mapper (MapInfo) Grid
VRML format
Vulcan3D Triangulation format
XYZ ASCII Grid format
Zmap Plus Grid format